top of page

EJENDOMSINVESTERING

Sådan fungerer det for dig som investor

En sikker investering

Ejendomme har altid været et interessant investeringsobjekt og historisk set har ejendomme givet et højere afkast i forhold til aktier og obligationer.

En fornuftig risikospredning på flere aktiver giver en lavere risiko og et højere afkast af den samlede portefølje.

 

Ejendomsinvestering som en inflationsneutral investering giver også ekstra gevinster når ejendomspriserne stiger, hvilket ikke regnes med i vores investeringscase - alt sammen til fordel for investor. 

Ejendomsinvestering er en langsigtet værdisikker investering, hvor indeksregulering af lejekontrakter medfører at investeringen afføder et inflationssikret afkast. 

Investering i fast ejendom er eftertragtet i de store vækstbyer i Danmark hvor der findes lav tomgangsrisiko og stigende efterspørgsel efter boligudlejningsejendomme. 

✓ Attraktivt afkast

✓ Lav investeringsrisiko

✓ Godt supplement til investeringsportefølje

✓ Inflationssikret investering

Murstenvægbygning

✓ Administration varetages af os

✓ Vi sikrer lav tomgangsleje 

✓ Anvisningsret til ledige boliger

✓ Bliv ejer af fast ejendom uden besværet

Viser en lejlighed

Ejendoms- og lejeadministration

Vi leverer gerne en komplet løsning på din ejendomsinvestering, det betyder at lejeopkrævning, indflytning og fraflytning, løbende drift og vedligehold håndteres af os. 

 

Du skal dermed ikke stå for noget selv og kan nyde at din ejendomsinvestering er i trygge hænder. 

Vi har dokumenteret lav tomgangleje på vores boligejendomme og vi arbejder altid for at give den højeste værdi for investor og sikre et fordelagtigt afkast. 

Fordelen for dig som investor er at du slipper for det tidskrævende arbejde der er forbundet med driften og administrationen af udlejningsejendomme. 

Det kræver fokuseret arbejde at sikre en lav tomgangleje og drifte ejendommene på en måde der giver gevinst for investor. 

Ejendomsudvikling

For at optimere indtjeningspotentialet og maksimere afkastet skal der ofte gennemføres renoveringer og forbedringer på ejendommene. 

CareCapital er del af en koncern med to selskaber i byggebranchen, DOMU ApS og SkanKon ApS, som hhv. producerer præfabrikerede boliger og håndterer ejendomsudvikling.


Vi har dermed kompetencerne til at foretage den optimale ejendomsudvikling og sikre den højeste værdiskabelse for investor. 

Vi er specialister i at optimere og fremtidssikre lejemål gennem aktiv værdiforædling. Vi har mange års erfaring med at føre profitable byggeprojekter helt til dørs og sikre et solidt afkast for investor. 

Fliser et tag

✓ Boliger med attraktive beliggenheder

✓ Optimering af investeringspotentialet

✓ Stor efterspørgsel i vækstbyerne 

✓ Struktureret exit-strategi

BLIV INVESTOR

skyline-københavn-carecapital
bottom of page